ที่จอดรถ

รองรับรถยนต์กว่า 100 คัน พร้อมจุดรับ-ส่งของรอบโครงการ

อดทนอีกนิด แล้วพบกันเร็วๆ นี้… Bobae Station

ภาพจำลองบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า